آرشیو برچسب : ضایعات پوستی

خالبرداری با RF خال که در اصطلاح پزشکی نووس نامیده می شود دسته هایی از سلول های رنگ دانه دار هستند که به صورت نقاط تیره بر روی پوست ظاهر می شوند . خال ها می توانند در هر جایی از بدن ایجاد شوند و اغلب بی خطر و بی ضرر هستند و موارد نادر […]