آرشیو برچسب : فرکشنال

لیزر فرکشنال لیزر فرکشنال یک شیوه ی درمان غیر تهاجمی می باشد که به وسیله ی تکنولوژی پیشرفته ، اشعه لیزر را به هزاران اشعه میکروسکوپیک تقسیم می نماید لذا تنها قسمتی از پوست را تحت تاثیر قرار می دهد . لیزر فرکشنال حد واسط لیزر های تخریبی و غیر تخریبی می باشد . لیزر […]